Bảng xếp hạng do Airbnb đưa ra dựa vào lượng phòng du khách đặt trước, trong đó Đà NẵngHà Nội là hai đại diện của Việt Nam.