Facebook Pixel Code

Điều khoản đặt mua dịch vụ

Điều khoản đặt mua dịch vụ

ĐIỀU KHOẢN ĐẶT MUA DỊCH VỤ (QUAN TRỌNG)
BOOKING TERMS (IMPORTANT)

*** QUÝ DU KHÁCH VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ CHÍNH SÁCH BÊN DƯỚI KHI ĐẶT DỊCH VỤ. BẤT KỂ KHI NÀO XẢY RA MỘT SỰ KHÓ HIỂU, HIỂU LẦM, HOẶC CHƯA RÕ CHÍNH SÁCH, CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ CHÍNH SÁCH NÀY SẼ LÀM CĂN CỨ ÁP DỤNG SAU CÙNG. NGOẠI TRỪ TRƯỜNG HỢP ONE ĐÀ NẴNG KÝ HỢP ĐỒNG VÀ QUY ĐỊNH KHÁC TRONG HỢP ĐỒNG ĐÃ KÝ, TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC, CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ CHÍNH SÁCH NÀY SẼ LÀM CĂN CỨ ÁP DỤNG SAU CÙNG. ***
*** PLEASE READ CAREFULLY BELOW TERMS AND CONDITIONS BEFORE BOOKING. FOR ANY CASE OF NOT UNDERSTANDING, MISUNDERSTANDING, OR UN-AWARE OF POLICIES, BELOW TERMS AND POLICIES SHALL BE FINALLY APPLIED.  UNLESS ONE ĐÀ NẴNG SIGN A CONTRACT AND THERE ARE DIFFERENT TERMS IN THE CONTRACT, BELOW TERMS AND POLICIES SHALL BE FINALLY APPLIED IN ALL CASES. ***

1. QUY ĐỊNH THANH TOÁN
PAYMENT TERMS

1.1. THANH TOÁN TOUR TRỌN GÓI
PAYMENT FOR FULL TOUR PACKAGE

1.1.1. Đối với tour khách đi riêng, không ghép khách, và có ký hợp đồng (áp dụng cho cả tour du lịch trong nước và tour du lịch nước ngoài)
For private travel, non-joining tour, and travelling under a contract with us (applied for both domestic tour and outbound tour)

Ngay khi ký hợp đồng đặt tour: 30% tổng giá trị tour cần được thanh toán cho ONE ĐÀ NẴNG.
At the time of signing the tour contract: 30% of total tour price is due and payable to ONE ĐÀ NẴNG.

Trong vòng 03 ngày sau khi kết thúc tour: Toàn bộ phần còn lại theo bảng thanh lý hợp đồng cần được thanh toán cho ONE ĐÀ NẴNG.
Within 03 days after tour completion: The remained amount, according to the liquidation, is due and payable to ONE ĐÀ NẴNG. 

1.1.2. Đối với vé lẻ tour ghép khách (áp dụng cho cả tour du lịch trong nước và tour du lịch nước ngoài)
For joining tour (applied for both domestic and outbound)

Ngay khi đặt tour: Đặt cọc 50% tổng giá trị tour.
At the time of tour booking: Deposit 50% total tour price.

Đối với tour có xin visa: Thanh toán đầy đủ 100% tiền tour (đã bao gồm phí visa) ngay khi có kết quả đậu visa.
For tours including visa application: 100% tour price (including visa fee) is due and payable to ONE ĐÀ NẴNG when the visa is granted successfully.

Đối với tour có vé máy bay và/hoặc vé tàu hỏa: Thanh toán đầy đủ 100% tiền tour (đã bao gồm vé máy bay, vé tàu hoả) ngay khi xuất vé.
For tours including flight and/or train ticket: 100% tour price (including flight and/or train ticket) is due and payable to ONE ĐÀ NẴNG when the flight and/or train tickets are issued successfully.

Trường hợp không có visa, không có vé máy bay, vé tàu hoả...: Thanh toán đầy đủ 100% tiền tour chậm nhất trước 05 ngày trước ngày khởi hành.
For tours without visa application, without flight ticket, without train ticket: 100% tour price is due and payable to ONE ĐÀ NẴNG latest 5 days before departure.

1.2. THANH TOÁN DỊCH VỤ LƯU TRÚ (KHÁCH SẠN, RESORT, VILLA…)
PAYMENT FOR ACCOMMODATION BOOKING (HOTEL, RESORT, VILLA…)

1.2.1. Thanh toán dịch vụ lưu trú trong nước
Payment for domestic accommodation

Đặt phòng sớm ngoài 15 ngày trước ngày nhận phòng: Thanh toán 50% ngay khi đặt phòng, và thanh toán đầy đủ 100% chậm nhất 07 ngày trước ngày nhận phòng.
Early booking at least 15 days before check in date: 50% booking price is due and payable to ONE ĐÀ NẴNG at the time of booking, fullpayment is due and payable to ONE ĐÀ NẴNG latest 07 days prior to check in date.

Đặt phòng trong vòng 15 ngày trước ngày nhận phòng: Thanh toán 100% ngay khi đặt phòng.
Booking placed within 15 days prior to check in date: 100% booking price is due and payable to ONE ĐÀ NẴNG at the time of booking.

Riêng đặt phòng vào ngày lễ, Tết tại Việt Nam: Thanh toán 100% ngay khi đặt phòng, kể cả đặt phòng sớm.
Specially for booking during public holidays in Vietnam: 100% booking price is due and payable to ONE ĐÀ NẴNG at the time of booking, regardless of early booking.

1.2.2. Thanh toán dịch vụ lưu trú nước ngoài
Payment for international accommodation

Đặt phòng sớm ngoài 21 ngày trước ngày nhận phòng: Thanh toán 50% ngay khi đặt phòng, và thanh toán đầy đủ 100% chậm nhất 15 ngày trước ngày nhận phòng.
Early booking at least 21 days before check in date: 50% booking price is due and payable to ONE ĐÀ NẴNG at the time of booking, fullpayment is due and payable to ONE ĐÀ NẴNG latest 15 days prior to check in date.

Đặt phòng trong vòng 21 ngày trước ngày nhận phòng: Thanh toán 100% ngay khi đặt phòng.
Booking placed within 21 days prior to check in date: 100% booking price is due and payable to ONE ĐÀ NẴNG at the time of booking.

Riêng đặt phòng vào ngày lễ của địa phương tại nơi đến: Thanh toán 100% ngay khi đặt phòng, kể cả đặt phòng sớm.
Specially for booking during public holidays at the destination country: 100% booking price is due and payable to ONE ĐÀ NẴNG at the time of booking, regardless of early booking.

1.3. THANH TOÁN VÉ MÁY BAY (NỘI ĐỊA VÀ QUỐC TẾ)
PAYMENT FOR FLIGHT TICKET (DOMESTIC AND INTERNATIONAL TICKET)

Thanh toán 100% trước khi xuất vé.
100% ticket price is due and payable before ticket issuance.

1.4. THANH TOÁN VÉ TÀU HOẢ (TRONG NƯỚC)
PAYMENT FOR TRAIN TICKET (DOMESTIC)

Thanh toán 100% trước khi xuất vé.
100% ticket price is due and payable before ticket issuance.


2. CHÍNH SÁCH GIÁ DÀNH CHO TRẺ EM
CHILDREN POLICY

Lưu ý: Tuổi của trẻ em được tính theo ngày sinh trên giấy khai sinh tính đến ngày bắt đầu dịch vụ.
Notice: Child age is based on date of birth up to the start date of service.

2.1. TRẺ EM MUA TOUR TRỌN GÓI
CHILDREN PRICE FOR FULL TOUR PACKAGE

2.1.1. Chính sách giá trẻ em dành cho tour nội địa
Children policy for domestic full tour package

Trẻ từ 11 tuổi trở lên: Bằng giá người lớn.
Child from 11: Same price with adult.

Trẻ từ 05 tuổi đến 10 tuổi: 50% giá tour + tiền vé máy bay / vé tàu hoả theo quy định của hãng, ngủ cùng giường với người thân. Mỗi phòng 2 hoặc 3 người lớn chỉ được kèm 01 trẻ em. Trẻ em thứ 02 trở lên cùng phòng phải mua 100% giá tour + tiền vé máy bay / vé tàu hoả… theo quy định của hãng.
Child from 5 to 10: 50% tour price + price for flight / train ticket according to airlines / train company, sharing existing bed of parents. Each room of 2 or 3 adults accommodates maximum only 01 child. The second child must be applied 100% tour price + price of flight / train ticket according to airlines / train company.

Trẻ dưới 05 tuổi: Giá tour 0vnd + tiền vé máy bay / vé tàu hoả, ngủ cùng giường với người thân. Mỗi phòng 2 hoặc 3 người lớn chỉ được kèm 02 trẻ em. Trẻ em thứ 03 trở lên cùng phòng phải mua 100% giá tour + tiền vé máy bay / vé tàu hoả… theo quy định của hãng.
Child under 5: 0 vnd tour price + price for flight / train ticket according to airlines / train company, sharing existing bed of parents. Each room of 2 or 3 adults accommodates maximum only 02 child. The third child must be applied 100% tour price + price of flight / train ticket according to airlines / train company.

2.1.2. Trẻ em mua tour nước ngoài
Children policy for outbound full tour package

Trẻ từ 11 tuổi trở lên: Bằng giá người lớn.
Child from 11: Same price with adult.

Trẻ từ 02 tuổi đến 10 tuổi: 80% giá tour + tiền vé máy bay / vé tàu hoả theo quy định của hãng, ngủ cùng giường với người thân. Mỗi phòng 2 hoặc 3 người lớn chỉ được kèm 01 trẻ em. Trẻ em thứ 02 trở lên cùng phòng phải mua 100% giá tour + tiền vé máy bay / vé tàu hoả theo quy định của hãng.
Child from 2 to 10: 80% tour price + price for flight / train ticket according to airlines / train company, sharing existing bed of parents. Each room of 2 or 3 adults accommodates maximum only 01 child. The second child must be applied 100% tour price + price of flight / train ticket according to airlines / train company.

Trẻ em dưới 02 tuổi: 30% giá tour + tiền vé máy bay / vé tàu hoả, ngủ cùng giường với người thân. Mỗi phòng 2 hoặc 3 người lớn chỉ được kèm 02 trẻ em. Trẻ em thứ 03 trở lên cùng phòng phải mua 100% giá tour + tiền vé máy bay / vé tàu hoả theo quy định của hãng.
Child under 2: 30% tour price + price for flight / train ticket according to airlines / train company, sharing existing bed of parents. Each room of 2 or 3 adults accommodates maximum only 02 child. The third child must be applied 100% tour price + price of flight / train ticket according to airlines / train company.

2.2. CHÍNH SÁCH TRẺ EM CHO DỊCH VỤ LƯU TRÚ (KHÁCH SẠN, RESORT, VILLA…)
CHILDREN POLICY FOR ACCOMMODATION (HOTEL, RESORT, VILLA…)

Áp dụng cho cả lưu trú trong nước và nước ngoài: Chính sách trẻ em áp dụng theo quy định của từng đơn vị chấp nhận lưu trú. Quy định này sẽ được nêu rõ trong từng đơn hàng đặt dịch vụ lưu trú.
For both domestic and international accommodation: Children policy is applied according to the policy of hotel/resort/villa. The policy will be specified in the accommodation booking.

2.3. CHÍNH SÁCH TRẺ EM CHO VÉ MÁY BAY (NỘI ĐỊA VÀ QUỐC TẾ)
CHILDREN POLICY FOR FLIGHT TICKET (DOMESTIC AND INTERNATIONAL)

Chính sách trẻ em áp dụng theo quy định của từng hãng hàng không. Quy định này sẽ được nêu rõ trong từng đơn hàng đặt dịch vụ vé máy bay.
Children policy is applied according to the policy of airlines. The policy will be specified in the ticket booking.

2.4. CHÍNH SÁCH TRẺ EM CHO VÉ TÀU HOẢ (TRONG NƯỚC)
CHILDREN POLICY FOR TRAIN TICKET (DOMESTIC)

Theo quy định của Đường Sắt Việt Nam:
According to Vietnam Railway:

Trẻ từ 5 đến 10 tuổi: Tính 50% giá vé người lớn (vẫn có ghế/giường riêng)
Child from 5 to 10: 50% adult price (with private seat/bed)

Trẻ dưới 5 tuổi: Không cần mua vé, nằm/ngồi chung với người lớn. Trường hợp khách vẫn mua vé: Tính 50% giá vé người lớn.
Child under 5: No ticket required, sharing existing seat/bed with parents. In case the child still want the ticket: 50% adult price.


3. QUY ĐỊNH HUỶ
CANCELLATION POLICY

3.1. HUỶ TOUR TRỌN GÓI
CANCELLATION OF FULL TOUR PACKAGE

3.1.1. Huỷ tour trong nước
Cancellation of domestic full tour package

Huỷ tour/giảm số lượng ngoài 10 ngày (ngày làm việc, không tính thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ Tết) trước ngày khởi hành: Chịu phí phạt huỷ vé máy bay / vé tàu hoả theo quy định của hãng
Cancellation/Reduction of number of travelers at least 10 days (working day, exclusive of Saturday, Sunday, public holidays) before departure date: Apply cancellation fee of flight / train ticket according to airlines / train company

Huỷ tour/giảm số lượng 10-07 ngày (ngày làm việc, không tính thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ Tết) trước ngày khởi hành: Chi phí không hoàn lại là 30% giá tour
Cancellation/Reduction of number of travelers between 10-07 days (working day, exclusive of Saturday, Sunday, public holidays) before departure date: 30% tour price is non-refundable

Huỷ tour/giảm số lượng 06-03 ngày (ngày làm việc, không tính thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ Tết) trước ngày khởi hành: Chi phí không hoàn lại là 80% giá tour
Cancellation/Reduction of number of travelers between 06-03 days (working day, exclusive of Saturday, Sunday, public holidays) before departure date: 80% tour price is non-refundable

Huỷ tour/giảm số lượng trong vòng 02 ngày (ngày làm việc, không tính thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ Tết) trước ngày khởi hành: Chi phí không hoàn lại là 100%
Cancellation/Reduction of number of travelers within 02 days (working day, exclusive of Saturday, Sunday, public holidays) before departure date: 100% tour price is non-refundable

3.1.2. Huỷ tour nước ngoài
Cancellation of outbound full tour package

Huỷ tour/giảm số lượng ngoài 20 ngày (ngày làm việc, không tính thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ Tết) trước ngày khởi hành: Chịu phí phạt vé máy bay / vé tàu hoả… theo quy định của hãng + phí dịch vụ làm visa nếu có
Cancellation/Reduction of number of travelers at least 10 days (working day, exclusive of Saturday, Sunday, public holidays) before departure date: Apply cancellation fee of flight / train ticket according to airlines / train company + visa fee if any

Huỷ tour/giảm số lượng 20-15 ngày (ngày làm việc, không tính thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ Tết) trước ngày khởi hành: Chi phí không hoàn lại là 80% giá tour
Cancellation between 20-15 days (working day, exclusive of Saturday, Sunday, public holidays) before departure date: 80% tour price is non-refundable

Huỷ tour/giảm số lượng trong vòng 14 ngày (ngày làm việc, không tính thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ Tết) trước ngày khởi hành: Chi phí không hoàn lại là 100% giá tour
Cancellation within 14 days (working day, exclusive of Saturday, Sunday, public holidays) before departure date: 100% tour price is non-refundable

3.2. HUỶ PHÒNG (KHÁCH SẠN, RESORT, VILLA…)
CANCELLATION OF ACCOMODATION (HOTEL, RESORT, VILLA…)

3.2.1. Huỷ phòng trong nước
Cancellation of domestic accommodation

3.2.1.1. Huỷ phòng trong nước - mùa thường
Cancellation of domestic accommodation - normal season

Ngoài 10 ngày trước ngày nhận phòng: Miễn phí
Out of 10 days before check in date: Free of charge

06-09 ngày trước ngày nhận phòng: 50% phí phòng cho toàn bộ đơn hàng
Between 06-09 days before check in date: 50% total booking price is non-refundable

Trong vòng 05 ngày trước ngày nhận phòng: 100% phí phòng cho toàn bộ đơn hàng
Within 05 days before check in date: 100% total booking price is non-refundable

3.2.1.2. Huỷ phòng trong nước - mùa cao điểm, lễ Tết
Cancellation of domestic accommodation - peak season, public holidays

45 ngày trước ngày nhận phòng: Miễn phí
Out of 45 days before check in date: Free of charge

30-44 ngày trước ngày nhận phòng: 50% phí phòng cho toàn bộ đơn hàng
Between 30-44 days before check in date: 50% total booking price is non-refundable

Trong vòng 29 ngày trước ngày nhận phòng: 100% phí phòng cho toàn bộ đơn hàng
Within 29 days before check in date: 100% total booking price is non-refundable

3.2.2. Huỷ phòng nước ngoài
Cancellation of international accommodation

Sau khi thanh toán 100% thì không hoàn.
Non-refundable after fullpayment.

3.3. HUỶ VÉ MÁY BAY (NỘI ĐỊA VÀ QUỐC TẾ)
CANCELLATION OF FLIGHT TICKET (DOMESTIC AND INTERNATIONAL)

Theo quy định của từng hãng hàng không. Quy định này sẽ được nêu rõ trong từng đơn hàng đặt dịch vụ vé máy bay.
According to the policy of airlines. The policy will be specified in the ticket booking.

3.4. HUỶ VÉ TÀU HOẢ (TRONG NƯỚC)
CANCELLATION OF TRAIN TICKET (DOMESTIC)

Theo quy định của Đường Sắt Việt Nam theo từng trường hợp cụ thể, phí không hoàn lại từ 10% đến 50%.
According to the policy of Vietnam Railway on specific booking, from 10% up to 50% ticket price is non-refundable.

4. LƯU Ý ĐỐI VỚI ĐOÀN GHÉP KHÁCH: YÊU CẦU SỐ LƯỢNG KHÁCH TỐI THIỂU
NOTICE FOR JOINING TOUR: MINIMUM GROUP SIZE IS REQUIRED

Đối với đoàn ghép khách, ONE ĐÀ NẴNG yêu cầu số lượng tối thiểu. Trường hợp đủ số lượng tối thiểu yêu cầu, thì đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Trong trường hợp không đủ số lượng tối thiểu yêu cầu, công ty có trách nhiệm thông báo cho quý khách trước ngày khởi hành tối thiểu 04 ngày làm việc (không tính thứ 7, chủ nhật, ngày lễ tết) và sẽ thỏa thuận lại ngày khởi hành khác, hoặc hoàn trả toàn bộ số tiền mà quý khách đã thanh toán.
For joining tour, ONE ĐÀ NẴNG requires minimum group size. In case the minimum group size is reached, the tour will be departed in time. In case the minimum group size is not reached, ONE ĐÀ NẴNG shall annouce to all travelers booked on the tour latest 04 working days (exclusive of Saturday, Sunday and public holidays) prior to departure date, and ONE ĐÀ NẴNG shall negotiate a new departure date, or ONE ĐÀ NẴNG shall refund full amount which has been paid.

5. CHÍNH SÁCH KHÔNG HOÀN TIỀN ĐỐI VỚI BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO KHÔNG SỬ DỤNG
UN-USED SERVICES ARE NON-REFUNDABLE

Đối với dịch vụ không sử dụng hoặc huỷ sau ngày khởi hành vì bất cứ lý do gì: Không được hoàn tiền.
Services un-used or cancelled for any reason after the departure date are non-refundable.

6. CHÍNH SÁCH THAY ĐỔI DỊCH VỤ SAU NGÀY KHỞI HÀNH
AMENDMENTS AFTER THE DEPARTURE DATE

Kể từ sau khi khởi hành, trường hợp quý khách muốn thay đổi dịch vụ, thì phải tuân thủ nguyên tắc: Không hoàn tiền cho toàn bộ dịch vụ hủy, thanh toán toàn bộ cho dịch vụ mới thay thế.
Since the departure time, if you want to make any amendment, you shall follow the rule: Any cancelled or changed services are non-refundable, any new services must be paid fully.

7. GIẤY TỜ TUỲ THÂN, TÀI SẢN VÀ TƯ TRANG CÁ NHÂN
PERSONAL IDENTIFICATION, PERSONAL BELONGINGS AND PROPERTY

Du lịch trong nước: Quý khách mang theo giấy CMND còn hạn sử dụng. Trẻ em mang theo giấy khai sinh.
For domestic travel: Please bring your valid ID. Children bring birth certificate.

Du lịch nước ngoài: Quý khách mang theo hộ chiếu còn hạn sử dụng tối thiểu 06 tháng (bắt buộc). Trẻ em bắt buộc phải có hộ chiếu còn hạn sử dụng tối thiểu 06 tháng.
For outbound travel: Please bring your passport valid at least 06 months (is a must). Children must have passport valid at least 06 months.

Trẻ em không đi cùng bố mẹ phải có giấy cam kết của bố hoặc mẹ có xác nhận của chính quyền địa phương cho người dẫn trẻ em đi.
Unaccommpanied children: Please submit consent form signed by parents with confirmation of local authority to authorize to carry children.

Khách Việt Kiều phải mang theo đầy đủ hộ chiếu kèm theo visa và giấy tái xuất nhập Việt Nam.
Vietnamese foreigners must bring valid passport and Vietnam visa with valid entrance.

Quý khách có trách nhiệm tự bảo quản giấy tờ tùy thân, tài sản riêng và tư trang. Trong mọi trường hợp mất mát hoặc hư hỏng, công ty không chịu trách nhiệm.
You are responsible for preseving your personal documents, personal belongings and property. In any case of loss or damage, ONE ĐÀ NẴNG is not in the position of responsibility.

8. LƯU Ý VỀ THỜI GIAN
NOTICE ABOUT TIME

Đối với phòng khách sạn: Nhận phòng sau 14:00, trả phòng trước 12:00 trưa.
For hotel: Check in time after 14:00, check out time before 12:00 noon.

Đối với chuyến bay quốc nội: Quý khách có mặt tại sân bay ít nhất 02 tiếng trước giờ khởi hành.
For domestic flight: Please arrive at the airport at least 02 hours before departure time.

Đối với chuyến bay quốc tế: Quý khách có mặt tại sân bay ít nhất 03 tiếng trước giờ khởi hành.
For international flight: Please arrive at the airport at least 03 hours before departure time.

9. NHỮNG YÊU CẦU ĐẶC BIỆT CỦA QUÝ KHÁCH
YOUR SPECIAL REQUESTS

Quý khách phải thông báo bằng văn bản cho ONE ĐÀ NẴNG, trước hoặc ngay khi đặt tour, về bất kỳ tình trạng nào về thể chất, tình cảm hay tinh thần mà: (1) Có thể ảnh hưởng đến khả năng tham gia toàn bộ tour của quý khách; (2) Có thể yêu cầu chăm sóc đặc biệt trong suốt tour; (3) Có thể phải dùng thiết bị chuyên dụng. 
You must advise ONE ĐÀ NẴNG in writing, at or prior to booking, of any physical, emotional or mental condition which: (1) May affect your ability to fully participate in the trip; (2) May require professional attention during the trip; or (3) May require the use of special equipment.

Nếu có bất kỳ trường hợp nào như thế phát sinh sau khi quý khách đặt tour, quý khách phải thông tin ngay cho ONE ĐÀ NẴNG bằng văn bản.

If any such condition arises after the trip is booked, you must advise ONE ĐÀ NẴNG in writing immediately.

ONE ĐÀ NẴNG có quyền từ chối hoặc huỷ tour hoặc loại bỏ quý khách trong quá trình đi tour, nếu chúng tôi xác định tình trạng của quý khách có thể ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ, sự an toàn hoặc quá trình tham gia tour của chính quý khách hoặc của những người khác trong đoàn. Nếu ONE ĐÀ NẴNG loại bỏ quý khách trong quá trình đi tour theo điều khoản này, quý khách sẽ không được hoàn tiền và ONE ĐÀ NẴNG cũng không chịu bất cứ trách nhiệm nào khác.
ONE ĐÀ NẴNG reserves the right to decline or cancel your reservation, or to remove you from a trip in progress, if we reasonably determine your condition would adversely affect the health, safety, or enjoyment of you or of other participants. If ONE ĐÀ NẴNG removes you from a trip in progress pursuant to this term, you will not be entitled to any refund and ONE ĐÀ NẴNG shall have no further liability.

Hầu hết các tour đều không hỗ trợ xe lăn. Nếu tour của quý khách có hỗ trợ xe lăn và quý khách cần phải di chuyển bằng xe lăn, quý khách phải tự trang bị xe lăn và xe lăn đó phải gấp được.
Most trips are not wheelchair-accessible. If your trip is wheelchair-accessible and you require a wheelchair, you must provide your own small and collapsible wheelchair.

Nếu quý khách không thể đi lại mà không có trợ giúp, quý khách bắt buộc phải có người thân đi cùng.
If you are unable to travel without assistance, you must be accompanied by an able companion.

Nếu quý khách đang trong tình trạng điều trị đặc biệt hoặc cần thiết bị chuyên dụng, quý khách phải tự trang bị.
If you have a condition which requires special equipment or treatment, you must bring and be responsible for all necessary items related to your condition.

ONE ĐÀ NẴNG từ chối phục vụ phụ nữ có thai quá 06 tháng và từ chối phục vụ động vật.
ONE ĐÀ NẴNG cannot accommodate women past their sixth month of pregnancy and cannot accommodate service animals.

10. DỊCH VỤ GIAO NHẬN CHỨNG TỪ
DOCUMENTATION DELIVERY

ONE ĐÀ NẴNG có nhân viên giao hàng (voucher, vé máy bay, vé tàu hoả, hoá đơn, …) tận nơi trong khu vực nội thành Đà Nẵng, miễn phí trong khu vực nội thành Đà Nẵng.
ONE ĐÀ NẴNG have delivery service (voucher, flight ticket, train ticket, invoice, …) door-to-door inside Danang downtown, free of charge for delivery inside Danang downtown.

11. TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG
FORCE MAJEURE

Một sự kiện bất khả kháng là một sự kiện hoặc/và hoàn cảnh nào đó nằm ngoài tầm kiểm soát và không có lỗi hoặc sơ suất của bên bị ảnh hưởng, đồng thời, mặc dù bên bị ảnh hưởng có những hành động tích cực và hợp lý nhưng không thể ngăn cản hay né tránh được sự kiện hoặc/và hoàn cảnh đó. Bao gồm nhưng không hạn chế những sự kiện hay hoàn cảnh được liệt kê sau đây: Bạo động, chiến tranh, xâm lược, động đất, lũ lụt, hỏa hoạn… và chuyến bay bị trì hoãn hoặc/và hủy bởi Hãng Hàng Không
An event of force majeure is an event or circumstance which is beyond the control and without the fault or negligence of the party affected and which by the exercise of reasonable diligence the party affected was unable to prevent provided that event or circumstance is limited to the following: Riot, war, invasion, earthquakes, flood, fire… and flights are delayed and/or cancelled by airlines.

Trường hợp có sự kiện bất khả kháng, ONE ĐÀ NẴNG bị ngăn cản hoặc trì hoãn trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình, ONE ĐÀ NẴNG không chịu trách nhiệm về việc không thực hiện nghĩa vụ của mình.
ONE ĐÀ NẴNG is not responsible for any failure to perform its obligations, if it is prevented or delayed in performing those obligations by an event of force majeure.

12. KHIẾU NẠI VÀ ĐÒI BỒI THƯỜNG
COMPLAINTS AND CLAIMS

ONE ĐÀ NẴNG luôn đảm bảo tất cả mọi dịch vụ đều được cung cấp tốt, tuy nhiên đôi khi không tránh khỏi những vấn đề ngoài mong muốn. Nếu khách hàng có khiếu nại, trước hết khách hàng phải thông báo cho trưởng đoàn và/hoặc nhân viên điều hành và/hoặc nhân viên kinh doanh càng sớm càng tốt để khắc phục vấn đề khiếu nại đó. Nếu không hài lòng, khách hàng có thể liên hệ với hotline của ONE ĐÀ NẴNG trong khi đi tour để ONE ĐÀ NẴNG có cơ hội khắc phục vấn đề đó. Nếu vẫn chưa hài lòng qua các kênh đó trong chuyến đi thì khách hàng cần gửi mọi vấn đề khiếu nại trực tiếp đến support@onedanang.vn trong vòng 07 ngày kể từ ngày xảy ra sự vụ. ONE ĐÀ NẴNG sẽ không nhận mọi trách nhiệm đối với những khiếu nại nhận được sau thời hạn này.
We strive to ensure your arrangements are delivered smoothly, however there are times when problems arise on the ground. You should first try to resolve service problems with tour leader and/or tour operator and/or sales staff as soon as possisble in order to fix your problem. If the problem cannot be resolved you should contact the operations hotline provided in your detailed itinerary. If you fail to take these steps you may be affecting your recourse for a future claim. If a problem is not resolved during your journey you should send us written correspondence detailing the nature of your complaint as well as the efforts you went to resolve the problem while on the trip. Please send this correspondence to our email address support@onedanang.vn with supporting documentation, within 07 days of the date of service problem occurred. We will not consider claims made after this period.

11. DU LỊCH CÓ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
RESPONSIBLE TRAVEL

ONE ĐÀ NẴNG cam kết tuân thủ chương trình “du lịch có tinh thần trách nhiệm”, và rất mong quý khách hợp tác cùng với ONE ĐÀ NẴNG thực hiện những điều sau đây trong suốt hành trình:
ONE ĐÀ NẴNG is committed to comply with “responsible travel”, we are looking forward to your cooperation in conducting below actions during the journey:
11.1. Đối với khách sạn
For accommdation

Sử dụng nước trong nhà tắm và dịch vụ giặt ủi với phong cách ‘xanh và thông minh’:
Use water and laudry service in the manner of “green and intelligent”:

o    Hạn chế thay mền, gối, chăn, khăn…
Do not often to change blankets, pilows, quilts, towels…

o    Không để vòi nước chảy khi đang đánh răng và khi không sử dụng
Do not leave the tap running while brushing your teeth, and when not in use

o    Tắm vòi tiết kiệm nước hơn tắm bồn
Water-saving shower over bath

o    Không đổ dầu vào nguồn nước
Do not pour oil into water

Tiết kiệm năng lượng điện sử dụng trong phòng, tắt hết các thiết bị điện khi đi ngoài
Save electricity in room, turn off all electrical appliances when going out

11.2. Đối với việc đi lại
For travelling

Không mang thực phẩm có mùi lên xe
Do not bring smelly food into vehicle

Không vứt rác bừa bãi trên xe. Vứt rác vào thùng rác có sẵn trên xe.
Do not litter on vehicle. Put garbage in the trash available on vehicle.

Không vứt rác bừa bãi ngoài đường phố, nơi công cộng, không khạc nhỗ bừa bãi
Do not litter on the street, in public area, do not spit indiscriminately

11.3. Khi nhận phòng và trả phòng ở khách sạn
When check in and check out at hotel

Khi làm thủ tục nhận phòng ở khách sạn: Vui lòng xếp hàng trật tự, từng phòng sẽ nhận chìa khóa phòng và đi thẳng lên phòng. Vui lòng tránh làm ồn, ảnh hưởng đến du khách khác.
When check in room: Please queue in order, each room key will be delivered and you may go straightly to your room. Please do not make noise, affect to other guests.

Khi làm thủ tục trả phòng ở khách sạn: Từng phòng sẽ gửi chìa khóa cho đại diện của ONE ĐÀ NẴNG, và ngồi chờ ở sảnh trong giây lát, thủ tục hành chánh sẽ do ONE ĐÀ NẴNG đảm nhiệm để tránh làm phiền quý khách.
When check out room: Please return room key to ONE ĐÀ NẴNG’s representative, and take a seat at lobby to wait for a while, ONE ĐÀ NẴNG will handle check out procedure.

11.4. Đối với việc ăn uống
For dining

Khi ăn tiệc tự phục vụ và tự chọn món (buffet), vui lòng hạn chế thay vật dụng đựng thực phẩm để tiết kiệm nguồn nước rửa
When having buffet, please do not take many dishes in order to save washing water

Tránh để thừa thức ăn
Do not leave un-used foods in dishes

Nhai kỹ, uống chậm rất có lợi cho sức khỏe
Chew carefully and drink slowly are very healthy

11.5. Đối với giờ giấc
For time

Rất mong quý khách tuân thủ giờ giấc do đại diện của ONE ĐÀ NẴNG thông báo, đảm bảo số đông không bị ảnh hưởng bởi số ít.
Please follow the schedule announced by ONE ĐÀ NẴNG’s representative, any single person ensures not affect to all others.

11.6. Hãy gửi cảm nhận của quý khách về dịch vụ của ONE ĐÀ NẴNG
Please send your comments about our services

Trước khi kết thúc hành trình và chia tay quý khách, ONE ĐÀ NẴNG rất mong quý khách gửi nhận xét về hành trình tại link https://onedanang.vn.
Before ending the journey and saying goodbye, we look forward to hearing your comments on https://onedanang.vn.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý khách và kính chúc quý khách một hành trình lý tưởng cùng với ONE ĐÀ NẴNG.
Thank you very much for your kind cooperation. Have a great journey with ONE DA NANG.

 

KHÁM PHÁ DU LỊCH VIỆT NAM

Tải miễn phí ứng dụng OneLocal trên App Store, Google Play

Tiết kiệm hơn với Giá ưu đãi chỉ có trên ứng dụng OneLocal

Đảm bảo giá tốt nhất, Hoàn tiền theo chính sách booking

Thanh toán dễ dàng và bảo mật qua ATM, Credit, QRCode Pay

Hơn 1000 địa điểm checkin hot nhất Việt Nam

Quét mã QRcode hoặc click để tải ứng dụng OneLocal

Hotline Hotline Back to top